Steinalderlandskapet

I den eldre steinalderen var havnivået ved Fosnstraumen 10-15 meter over dagens havnivå. Når me skal sjå for oss korleis det såg ut i området på den tida, må me difor tenka at sjøen stod langt høgare og dei stadene det er funne buplassar, den gongen låg nesten heilt i sjøkanten.

Også vegetasjonen i steinalderen var annleis enn i dag. Området var den gongen dominert av skogar av lauvtre som bjørk, rogn, vier og ein del furu. Seinare i steinalderen var det mest eikeblandingsskog, fram til dei mot slutten av steinalderen byrja å svi og brenna skogen for å få fram kystlyngheier som dei kunne bruka til beite for husdyr. På Ramsvikneset på Radøy-sida er det framleis lauvskog, og der kan me få eit inntrykk av korleis vegetasjonen var i steinalderen.

Sjå animasjon om havnivået ved Fosnstraumen i steinalderen .